Loopgraaf op de DuivelsbergDe belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog lijkt alleen maar toe te nemen.
Ook amateur en professionele archeologen houden zich de afgelopen jaren steeds meer bezig met het oorlogserfgoed uit de periode 1940 -1945. In het landschap zijn nog steeds veel oorlogssporen zichtbaar en beleefbaar, andere resten liggen verborgen in de bodem. WOII archeologie houdt zich in eerste instantie bezig met het inventariseren van de resten en sporen in het landschap.

Vervolgens wordt geprobeerd de resten/sporen te duiden en een antwoord te geven op vragen zoals: wat stellen ze voor? Welke functie hebben ze gehad? Wanneer zijn ze ontstaan? En, welk verhaal hoort erbij? Om daar antwoorden bij te vinden wordt, naast het werk in het veld en de resultaten daarvan, literatuur- en archiefonderzoek verricht.
WOII archeologie kan zodoende een bijdrage leveren aan de kennis, beheer en presentatie van ons bodemarchief gevormd tijdens de Tweede Wereldoorlog.