Leden werkgroep WO2Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog

In maart 2013 is door mij binnen de AWN afdeling Nijmegen en omstreken de ‘Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog’ opgericht. Het landschap in de omgeving van Nijmegen is rijk aan sporen en materiële resten uit deze oorlog. Er is een groeiende belangstelling om hier onderzoek naar te doen en er is in de regio veel kennis aanwezig over dit bodemarchief.

De Werkgroep stelt zich onder andere ten doel deze kennis te bundelen en in publicaties voor een breder publiek te ontsluiten. Ons (veld)onderzoek richt zich op dit moment op het natuurgebied ‘de Duivelsberg’ in de periode van 17 september 1944 – 8 februari 1945. Inmiddels hebben we ruim achthonderd sporen geïnventariseerd en een schat aan historisch bronnenmateriaal verzameld over de Duivelsberg.