OLYMPUS DIGITAL CAMERANuttige links

Zoeken naar archieven
archiefnet.nl
archieven.nl
nationaalarchief.nl

Kaarten
gahetna.nl
geldersarchief.nl
gelderlandinbeeld.nl
nijmegen.nl/wonen/oudste_stad/Archief
kaart.nijmegen.nl
boshistorie.nl/kaarten.html
watwaswaar.nl
versfelt-topografische-kaarten.nl
oudestafkaarten.nl
imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/search/collection/krt
ahn.nl

Cartografie & veldnamen
kwartiervannijmegen.nl
meertens.knaw.nl
etymologiebank.nl

Landschaps- en bosgeschiedenis & cultureel erfgoed
probos.nl
boshistorie.nl
bosgroepen.nl/p27/landschap-cultuurhistorie
erfgoedroute.nl
de12landschappen.nl
landschapsbeheer.nl
nederlandscultuurlandschap.nl
chbeheer.nl
cultureelerfgoed.nl
nhc.mixxt.com

Verhalen
spannendegeschiedenis.nl/het-landschap-vertelt