1897, wandelkaartTen zuidoosten van Nijmegen ligt een uitgestekt bosgebied wat tot aan de vijftiende eeuw deel uitmaakte van het Nederrijkswoud, tesamen met het tegenwoordige Reichswald ten zuidwesten van Kleef.

Hier zullen we het alleen hebben over het gebied dat ruwweg begrensd wordt door de wijk Kwakkenberg in het noorden en de Meerwijkselaan in het zuiden.

Omstreeks1885, koepel WestermeerwijkWestermeerwijk
Aan de noordzijde van de Meerwijkselaan wordt tegenwoordig het gebied aangeduid met de naam Westermeerwijk. Voorheen heeft alleen het noordelijk gedeelte een naam: de Vier Perken.

De naam Meerwijk stamt waarschijnlijk af van Marbeck of Marbeek, een beekje wat mogelijk in het dal van de Meerwijkselaan gestroomd heeft. Lees meer >>


1754, MariënboomMariënbosch
Het Mariënbosch dankt zijn naam hoogstwaarschijnlijk aan een nabij gelegen zogenoemde ‘Mariënboom’. Waar men geen bidkapel bekostigen kon werd vaak een houten kastje met een heiligenprentje of een klein mariabeeldje er in, aan een boom gespijkerd. Vast staat dat er in 1537 een kapel ‘Mariënboemcken’ stond aan de Groesbeekseweg waaraan het Mariënbosch grenst.
In 1604 werd ‘het muyrwerck van ‘t capel aen Mariënboemken’ afgebroken. Lees meer >>
1891, wandelkaartde Vier Perken
Voor de bosbouw – berkenhakhout – is omstreeks 1768 het terrein van de Vier Perken aangelegd. Het was een rechthoekig gebied dat door twee paden werd doorkruist, waardoor er vier percelen werden gevormd: de Vier Perken. Dit gebied is geheel omgeven geweest door  wallen om de aanplantingen tegen vee- en wildschade te beschermen. Restanten van die wallen zijn nog goed zichtbaar in het landschap. Ze behoren tot de oudste cultuurhistorische boselementen. Lees meer >>