Sterrenbos van bovenafSterrenbos op Watermeerwijk

Achter het hek aan de Meerwijkselaan bevindt zich een zogenaamd sterrenbos. Het zijn kaarsrechte lanen die zijn aangelegd in een krans om een heuveltop. Dit is een zeldzaam gaaf voorbeeld van een van de oudste sterrenbossen uit de omgeving. Rond 1750 is dit sterrenbos aangelegd. De aanleg van een dergelijk sterrenbos had behalve esthetische motieven ook heel praktische doeleinden: de heer des huizes kon bovenop de heuvel rustig wachten tot een ree, hert of wild zwijn zich waagde op een van de lanen, om vervolgens het dier af te schieten. En als dat te lang duurde, kon hij zijn bedienden het wild laten opjagen. Overigens lopen er nog steeds reeën rond op dit landgoed, en ook het wild zwijn heeft weer zijn intrede gedaan in deze omgeving. De bomen langs de lanen staan vol met ingekerfde teksten van passanten, uit de tijd dat het landgoed nog open stond voor het publiek. De oudste teksten zijn bijna honderd jaar oud. Ook soldaten uit WOII hebben hun naam in de basten gekrast.
De zeven lanen van Watermeerwijk bleven in aanleg intact tot op de dag van vandaag. De huidige beukenbeplanting is echter niet oorspronkelijk. Watermeerwijk is nog steeds in particuliere handen en niet toegankelijk voor publiek. De lanen van het sterrenbos zijn van buitenaf wel te zien. Het middelpunt van het bos ligt op een heuveltop, waarop een eenvoudig bankje staat.