Minuutplan 1811-1832Paul Klinkenberg

Opgegroeid aan de rand van Haarlem, waren de Kennemerduinen mijn plek om te spelen, te struinen en op ontdekkingstocht te gaan. Natuur, de vogels, de planten met daarboven Hollandse wolkenluchten, dat was mijn domein. Zoeken naar oude paden en duinakkers deed ik als vanzelf, zonder het doel ‘vinden’ daarvan als oogmerk te hebben. Spelenderwijs dus.

Nu, op volwassen leeftijd, werkt het nog steeds op dezelfde manier. In het landschap zie ik de sporen van menselijke activiteit als vanzelf. Dan volgt het bureauonderzoek: oude kaarten bekijken, de archieven in om bronnen te vinden die meer kunnen vertellen dan het oog kan zien. Het zit me blijkbaar ingebakken, in de genen misschien wel. Zou kunnen, mijn vader is landmeter geweest en ene Dirck Klinkenberg, 1709 – 1799, (familie?) was o.a. landmeter en tekenaar.

Overigens, ik stam af van de Klinkenberg tak die bij Sassenheim is ontstaan. De oudste bron die de naam ‘clinkenberghe’ vermeldt in een akte uit 1327 omtrent het doorgraven van een wetering bij Warmond. In het jaar 1370 wordt ‘de Klinkenberg’ vermeld als “Heerlijkheid” bij de keuring van de “Oude Dam” tot een banweg en het leggen van hoefslag daarop.
Het minuutplan, bovenaan afgebeeld, 1811-1832, laat de omwalde hofstede zien gelegen in de Klinkenbergerpolder bij Warmond.

Begin 2013 jaar heb ik binnen de AWN-afdeling Nijmegen en omstreken de ‘Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog’ opgericht. Het landschap rond Nijmegen is rijk aan sporen en materiële resten uit die periode. De Werkgroep heeft als doel kennis te vergaren en in die in publicaties voor een breed publiek te ontsluiten. Eigen (veld)onderzoek doen wij ook. Het militaire landschap van de Duivelsberg is momenteel ons onderzoeksgebied. Ook sporen en landschapselementen uit andere tijden die wij waarnemen worden geïnventariseerd en, indien mogelijk, geduid.