Bronnen en literatuur

Bronnen & literatuur

BRONNEN

Gelders Archief: geldersarchief.nl
Nationaal Archief: nationaalarchief.nl en gahetna.nl
Regionaal Archief Nijmegen: www2.nijmegen.nl/wonen/oudste_stad/Archief
Wat was waar: watwaswaar.nl

LITERATUUR

(Landschaps)geschiedenis
Bosgeschiedenis en erfgoed, Handreikingen voor (veld)onderzoek, Probos, 2012
Berg en Dal, Een Cultuurhistorische wandeling, Paul van der Heijden, 2010
Berg en Dal, mooi Nederland – De geschiedenis van een heuveldorp, Stichting
Canon van Duffelt en Ooijpolder – Een streekgeschiedenis in vijftig verhalen, Hans Fun en Jan van Eck, 2014
Heemkunde Berg en Dal, 1997
Das kulturelle Erbe in der nachhaltigen Waldbewirtschaftung, Eine niederländische Perspektive, Probos, 2012
Een Notabel Domein, De geschiedenis van het Nederrijkswald, Klaas Bouwer, 2003
Groesbeek, Een Culttuurhistorische wandeling, Patrick Jansen en Martijn Boosten, 2011
Historische topografische atlas, Achterhoek, Liemers en Rijk van Nijmegen, 2008
Historische atlas van Nijmegen, 2000 jaar ruimtelijke ontwikkeling in kaart gebracht, Billy Gunterman, 2003
Historische atlas van Ooijpolder en Duffelt, Een rivierengebied in woord en beeld, Jan van Eck, 2005
Historische boselementen, Geschiedenis, herkenning en beheer, Probos, 2005
Historisch Geografisch tijdschrift: themanummer bosgeschiedenis, 2013
Kranenburg, Ein Heimatbuch, Verein für Heimatschutz e.V., 1984
Leestekens van het landschap, 188 landschapselementen in kort bestek, Landschapsbeheer Nederland, 2005
Lijnen in het landschap, Houtwallen, sigels, heggen en andere lijnvormige houtopstanden, Landschapsbeheer Nederland, 2007
Monument en landschap in de gemeente Ubbergen, Marc Wingens, 2003
Niederrheinischer Städteatlas Nimwegen, F. Gorissen, 1956
Nijmegen binnen en buiten de singels, W. Uitterhoeve en G. Lemmens, 2005
Op zoek naar de geschiedenis van het landschap, Hans Renes, 2011
Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes, Historiche landschapselementen in Nederland, S. Barends e.a., 1993
Sint-Jansberg, Een cultuurhistorische wandeling, Patrick Jansen, Joyce Penninkhof en Paul Klinkenberg, verschijnt binnenkort
Van Gronspech tot Groesbeek, Fragmenten uit een lokaal verleden, Heemkundekring Groesbeek, 1991

Tweede Wereldoorlog
All American All The Way – The combat history of the 82nd Airborne Division in World war II, Phil Nordyke, 2005
All the Way to Berlin – A Paratrooper at War in Europe, James Megellas, 2003
Als sterren van de hemel – De oorlog in het Rijk van Nijmegen 1944, Norbert A. de Groot, 1977
An Irresistible Force – Lieutant Colonel Ben Vandervoorty and the 2nd Battalion, 505th PIR in World War II, Phil Nordyke, 2011
Arnhem 1944 – The airborne battle 17-26 september, Martin Middlebrook, 1994
Battery! – C. Lenton Sartain and the Airborne G.I.’s of the 319th Glider Field Artillery, Joseph S. Covais, 2010
Canadian Operations in support of Operation Veritable, Canadian report no. 185, MLRS, 2006
Dagboek van pastoor Hoek, G. Thuring, 1976
Four Stars of Valor – The combat history of the 505th PIR in World War II, Phil Nordyke, 2010
History of the 508th Parachute Infantry, William G. Lord, 1948
Invasion of Holland, HQ 505th Parachute Infantry 17 sep. – 16 oct. ’44, 27 10- 1944
It Never Snows in September – The German view of Market Garden and the battle of Arnhem, september 1944, Robert Kershaw, 2009
“I Maintain the Right” – The 307th Airborne Engineer Battalion in WW II, Peter Turnbull, 2005
Littekens van Market Garden – Sporen van de strijd in 1944 in de gemeente Ubbergen, Hans Fun, 2005
Lost at Nijmegen, R.G. Poulussen, 2011
More than Courage – The Combat History of the 504th PIR in World War II, Phil Nordyke, 2008
Put us down in Hell – The combat history of the 508th PIR in World War II, Phil Nordyke, 2013
Report on Operation Veritable – Headquarters 21 Army Group 1946
September Hope – The American side of a bridge too far, John C. McManus, 2012
57 days in Holland and Germany with the 508th Parachute Infantry, HQ 508th, 7 december 1944
The 508th Connection, Zig Boroughs, 2013