Muurrestant watermolenSprekendlandschap
Sprekendlandschap vertelt over cultuurhistorische overblijfselen in het landschap van de regio Nijmegen. Wat heeft het menselijk handelen in het verleden nagelaten? Welke sporen en overblijfselen zijn nu nog terug te vinden in het landschap? Mooie voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld: een holle weg, een landweer, een leemgroeve, een muurrestant, een loopgraaf en zelfs een inscriptie in een boom. Over elk element kan een verhaal worden verteld.

ErfgoedwandelingenErfgoedwandelingen
Sprekendlandschap organiseert erfgoedwandelingen in de regio Nijmegen. Wilt u in het Rijk van Nijmegen genieten van de schitterende omgeving en tegelijk de verhalen horen over het verborgen erfgoed in het landschap? Dan kunt u hier contact met ons opnemen.
Wandelgids Sint-JansbergInventarisaties cultuurhistorische elementen
Sprekendlandschap inventariseert cultuurhistorische elementen in de omgeving van Nijmegen (veldwerk) en maakt informatie daarover openbaar via deze site. Sprekendlandschap doet  voor elk element uitgebreid archief- en literatuuronderzoek.
Inventarisaties kunnen in opdracht worden uitgevoerd. Zo werkten we al eerder voor  stichting Probos en stichting Geldersch Landschap.
schuttersputInventarisaties WOII sporen
Sprekendlandschap is initiator en kartrekker van de ‘Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog’ binnen de AWN-afdeling Nijmegen en omstreken. De werkgroep stelt zich onder andere ten doel kennis te bundelen en deze via publicaties voor een breed publiek te ontsluiten. Momenteel verricht de werkgroep onderzoek naar WOII sporen die ontstaan zijn in de periode september 1944 tot en met februari 1945 op de Duivelsberg, ten zuidoosten van Nijmegen.